Според данните на Министерството на труда на Съединените щати, броят на първоначалните молби за помощи при безработица през миналата седмица се е понижил леко с 5 000 до общо 457 000 броя.

Стойността е според очакванията на анализаторите, които прогнозираха спад до ниво 455 000 броя от първоначално обявените за предходната седмица 462 000 молби за помощи при безработица.

Нарастват обаче хората, които продължително получават помощи при безработица, които в края на първата седмица на март нарастват с 12 000 до 4.58 млн. души.