С 3,7 процента повече са регистрираните безработни през януари в сравнение с декември миналата година, отчетоха от Агенцията по заетостта. Равнището на безработица за страната е нараснало до 6,5 процента.

През януари 2009 година в 8 области броят на безработните се запазва по-нисък от средното равнище за страната. Това са София-град (1,31%), Бургаска (3,99%), Габровска (4,24%), Варненска (4,89%), Пловдивска (5,27%), Старозагорска (5,28%), Пернишка (5,41%) и Русенска (6,19%).

През месеца в бюрата по труда са заявени 46 923 работни места, с над 34 000 повече от декември и с почти 1800 повече от януари 2008 година. Увеличението се дължи на стартиралите одобрени проекти по националните програми "От социални помощи към осигуряване на заетост", "Асистенти на хора с увреждания", "Социални услуги в семейна среда". В бюрата по труда се търси приоритетно нискоквалифициран труд, тъй като през януари има най-много заявени работни места по програми, които са предимно за безработните без образование и квалификация.

На първичния пазар са заявени 9259 места, като частният сектор държи почти 78% от тях. Най-много работни места са обявени в сферата на преработващата промишленост (2564 места), на търговията (1695 места), на образованието (897 места), на недвижимите имоти и бизнес услугите (755 места), на хотелиерството (745 места), на селското стопанство (456 места), строителството (415 места).

Към 31 януари 2009 година в бюрата по труда са останали незаети 8487 работни места. През месеца за едно свободно работно място се конкурират 6 безработни средно за страната.