Пазарите на зърно по света отново имат колебания. Цените на основните зърнени култури като че ли се стабилизираха през последната седмица. В Чикаго пшеницата нарасна с над 4 долара до 173 долара на тон, а царевицата до 132 долара на тон.

В Европа и по-специално в Будапеща при евро-пшеницата нарастването е по-високо за една седмица с около 9 лв. до 199 лв. на тон. Същото важи и за царевицата. Там нарастването е със 7 лв. до 184 лв. на тон. Фуражите обаче не са помръднали – нито фуражната пшеница, нито фуражния ечемик. Те са на същите нива както през последната седмица съответно за пшеницата 180 лв. на тон, а за фуражния ечемик – 184 лв. на тон. При слънчогледа спадането продължава. То е с -13 лв. за една седмица до 351 лв. на тон.

Котировките от Ротердам за нерафинирано слънчогледово олио са в рамките на стабилните цени, както бяха и през последната седмица – 805 долара на тон. При захарта в Лондон цените намаляват до 571 евро на тон.

В България има леко раздвижване на зърнения пазар. Напоследък бяхме свидетели само на предложения без никакъв интерес. През последната седмица хлебната пшеница с незабавна доставка се търси на 180 лв. на тон. Предложения нямаше. Царевицата е на същата цена – 180 лв. на тон. Маслодайният слънчоглед продължава да се предлага на 340 лв. на тон. Това са цени без ДДС.

Хранителните стоки не отбелязаха никакви промени. Има достатъчно предлагане. Сделката, която си заслужава да се отбележи през седмицата е за готварска сол, кристална, йодирана на 38 лв. на тон без ДДС. Цената е сравнително евтина.

При нехранителните стоки имаше сравнително повишен интерес към брикете. Това е във връзка със сезона. Реализираха се еко-брикетите в чували между 220 и 250 лв. на тон. Брикетите от лигнитни въглища са на 90 лв. на тон.

Дизеловото моторно гориво се движеше в диапазона 1 426 до 1 479 лв. на 1000 л., а газьолът за ПКЦ беше на 1 443 лв. на 1000 л.