Лиам АДСИЦ е придобило 25 недвижими имота, находящи се в Столична община, район Нови Искър, съобщиха от БФБ-София. Общата площ на имотите е 72 109 кв. м. Те са придобити на цена по-ниска от определената от независимия оценител справедлива оценка на земята, обект на сделките, се казва още в съобщението, публикувано в сайта на борсата. Решението за придобиването е взето от Съвета на диреторите на компанията на 31 януари. 

В средата на януари ръководството на Лиам АДСИЦ реши да сключи договор за отпускане на кредит от Сосиете Женерал Експресбанк. Размерът на кредита е 2 млн. евро, а целта е финансиране на закупуването на недвижими имоти / земеделска земя /. Кредитът е обезпечен с ипотека върху недвижими имоти. Срокът за изплащането на заема е 18 месеца.

До този момента на пода на борсата няма сключени сделки с акциите на Лиам АДСИЦ.