Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити за бизнеса и домакинствата продължават да намаляват. Това показват данните на БНБ към края на октомври. За последния месец ефективната годишна лихва по фирмените заеми в левове отчита спад от 100 базисни пункта до 8.75%. Тенденцията към поевтиняването им се запазва за четвърти пореден месец. С 51 базисни пункта намаляват лихвите по кредитите в евро, като средната им стойност към октомври достига 8.22%.

След като през септември лихвите по левовите потребителските заеми запазиха непроменени равнищата си спрямо август, данни за октомври показват намаляването им с 29 базисни пункта до 13.67%. Ефективната годишна лихва по потребителските кредити в евро достига 11.16%, като отчита спад с 24 базисни пункта за последния месец.

Статистиката към края на октомври отчита спад и в стойността на жилищните заеми. При левовите намалението е с 29 базисни пункта до 10.19%, а при евровите – с 0.39 базисни пункта до 8.34 на сто. През последния месец се наблюдава спад и в равнищата на годишния процент на разходите (ГПР - включва всички допълнителни такси и разходи по заема) по кредитите, предоставяни на физически лица.

Данните на централната банка показват запазване и на тенденцията към намаляване на ефективната годишна лихва по депозитите на домакинства за срок до една година. За последния месец предлаганата от банките доходност по влоговете и в левове, и в евро отчита понижаване със по 7 базисни пункта до съответно 7.89% и 6.45%.

Ставката за спестяванията на бизнеса обаче регистрира покачване през октомври спрямо септември. По депозитите в левове увеличението е със 17 базисни пункта до 6.01%, а по тези в евро – с 27 базисни пункта до 4.61%.