ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Новозеландският долар започна новата сесия със спад спрямо всички останали основни валути, като в основата на това поевтиняване застана решението на местната централна банка да остави непроменена основната си лихва късно вчера. Въпреки че решението беше очаквано от мнозинството пазарни участници, все пак имаше и такива, които залагаха на още едно вдигане на лихвите през тази година.

Всъщност това, което повлия върху последващите движения при кивито, не беше в толкова голяма степен самото решение за запазване на основната лихва, колкото последващите песимистични коментари от страна на президента на банката Алън Болърд. За разлика от тона в изказванията след края на предишната среща, който подсказваше за ново увеличение на лихвите в скоро време, представителите на монетарната институция оправдаха вчерашното си решение със забавянето в потреблението, спада в цените на жилищата и слабото търсене на кредити.

Като допълнително потвърждение на тези факти дойдоха и данните за производството в страната за месец август. Индикаторът, който измерва представянето на тежката индустрия, падна под равновесната граница от 50 пункта, показваща разликата между растеж и свиване на сектора. Като вземем предвид и спада в продажбите на дребно от началото на седмицата, действително можем да очакваме лихвите в страната да останат непроменени поне в рамките на следващите 2-3 месеца.  

Със срещата на още една водеща централна банка – тази на Швейцария – са свързани основните очаквания на трейдърите днес. Въпреки че се очаква запазване на лихвите на текущото им ниво от 0.25 процента, най-вероятно представителите на институцията ще променят в положителна посока прогнозите си за ръст на местната икономика до края на годината, след като някои от последните макроикономически данни подсказаха за възстановяването й. Ако действително станем свидетели на подобни положителни коментари, това най-вероятно ще окаже подкрепа за франка, който и без това в момента се намира в подножието на рекордния си връх спрямо еврото.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.2997; High – 1.3036; Low – 1.2955; Close – 1.3010

 

Тесният рейндж, в който се движеше евро/долар през отминалата сесия, не води до съществена промяна в техническата картина. Важна съпротива продължава да бъде начертаната на графиката тренд линия с текущата й проекция при 1.3110, предхождана от зоната около 1.3030, където на по-ниските времеви мащаби са разположени няколко върха.

При спад първата краткосрочна подкрепа е разположена при 1.2955, следвана от 1.2917 и 1.2828.

GBP/USD

Open – 1.5538; High – 1.5650; Low – 1.5447; Close – 1.5621

 

За продължаване на възходящото движение първата краткосрочна съпротива е вчерашният връх при 1.5650, следван от 1.5701, като пробив на второто ниво най-вероятно ще доведе до засилване на покачването.

Корекциите на последната възходяща вълна ще прицелят 1.5585 и 1.5447 при по-силно движение.

USD/JPY

Open – 83.03; High – 85.76; Low – 82.86; Close – 85.73

 

След като оказа съпротива пред поскъпването на долар/йена, низходящата тренд линия е първата цел в посока нагоре с текущата й проекция при 85.75. От гледна точка на преобладаващия тренд през последните месеци обаче, най-вероятно двойката ще се задържи под нея. При този сценарий първата подкрепа е 85.22, следвана от 84.41.