Бизнесменът Любомир Павлов се е освободил от почти целия си миноритарен пакет акции в "Софарма" АД.

Неговата финансова консултантска компания е продала своите 9% или 11 885 951 акции във фармацевтичното дружество на „Ромфарм Компани“ ООД, чиито дял в капитала на „Софарма” АД достигна до 13.53%. Сделката се оценява на 36 млн. лева.

Финансова консултантска компания на Любомир Павлов запазва 800 000 акции в "Софарма" АД, което се равнява на около 0.0355 процента от капитала на дружеството.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 05.09.2013 година. След обявяването на сделката вчера акциите на "Софарма" АД завършиха сесията без промяна на ниво от 3.25 лв. за лот, при прехвърлени 5 050 лота.