През 2008 г. Брутният вътрешен продукт /БВП/ на човек от населението, изразен в стандарти за покупателна спопобност, в Люксембург е надвишавал с повече от 2.5 пъти средния БВП за Европейския съюз, сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат.

В Ирландия и Холандия пък са регистрирани нива на БВП на човек от населението с една трета над средния БВП за 27-те страни членки на ЕС.

Във Франция, Германия и Италия този показател през 2008 г. е бил от 0 до 10 на сто над средния за 27-те. В Австрия, Дания, Швеция, Финландия, Германия и Обединеното кралство БВП на човек от населението е надвишавал с от 15 до 25% средния за еврообщността.

Според Евростат, БВП на човек от населението в Гърция, Словения и Кипър през 2008 г. е бил с от 0 до 10% по-нисък от средния за целия ЕС. С 20-30% по-нисък миналата година е бил БВП на човек от населението в Естония, Унгария, Литва, Латвия и Полша, а в Румъния и България този показател е бил едва от 30 до 50 на сто по-нисък от средния за Европейския съюз.