Проект, чрез който Ломско пиво АД ще се възползва от възможността да плаща само 50% от определения в Румъния акциз, са разработили експерти на компанията. Това ще повиши конкурентоспособността на българската бира, а също и нормата на печалба от износа за северната ни съседка.

Пазарът там е приоритетен за Ломско пиво, което планира да изнася за Румъния и страните от Европейския съюз над 30 % от продукцията си. Вече е осигурен над 70% от необходимия за производството през 2008 година пивоварен ечемик, като цените, на които са придобити запасите са по- ниски от пазарните, се посочва в съобщение до медиите.

На 6 декември дружеството ще направи смесен закрит аукцион на 900 000 акции. Пазарната партида за търговия е 1 лот= 1 акция при минимална цена 3.50 лева, без да има максимална лимитирана цена. На аукциона ще може да се участва както с лимитирани, така и с пазарни поръчки.

Инвестиционният посредник, през който ще бъдат предложени акциите на Ломско пиво АД, е Бенчмарк Финанс АД. Броят на акциите, които ще бъдат предложени на аукциона, представляват 20% от капитала на пивоварната. При успешна реализация на аукциона тази седмица дружеството ще има free-float от над 45%.

В момента се водят преговори за продажба на останалите 51%, които след аукциона на 6 декември ще останат притежание на АгроИнвест Инженеринг АД. Очаква се пивоварната изцяло да смени мажоритарния си собственик до средата на 2008 година.

На днешната сесия акциите на компанията поскъпнаха с 3.10% до средна цена от 3.99 лева за лот, като обект на продажби бяха 7 873 ценни книги.