Смесен закрит аукцион за акции на Ломско пиво АД ще се проведе 6 декември.

Предложените за продажба ценни книжа са 900 хиляди броя при лимитирана цена на една пазарна партида от 3.50 лева за лот. Предлагането ще се осъществи посредством регистрация на листинг “LIST” в системата за търговия на борсата.

ИП Бенчмарк финанс АД е инвестиционният посредник, който е ангажиран с емисията на пивоварното предприятие.

В днешната сесия на БФБ акциите на Ломско пиво АД се търгуват на средна цена от 3.90 лева за брой.