Във връзка с изявления на Сдружението на организациите от автомобилния транспорт /СОАТ/, пресслужбата на ЛУКОЙЛ-България заявява следното: Цените на горивата на дребно се формират от следните основни компоненти:

цена на суровината; производствени разходи; разходи на дистрибутора; данъци и акцизи; международни цени на готовите горива /фактор търсене и предлагане/; печалба.

В сравнение с ноември 2006 г., когато цената на суровия петрол е била приблизително същата, както в момента, някои от компонентите, формиращи цената на горивата и по-специално на дизеловото гориво в България, са се изменили по следния начин:

1. Производствени и дистрибуторски разходи - по данни на НСИ, инфлацията спрямо ноември 2006 г., влияеща върху производствените и дистрибуторски разходи, е 23%.

2. Данъци и акцизи

 

Компонент

Ноември 2006

Ноември 2008

Изменение

Акциз върху ДГ

430 лв/1000 л

600 лв/ 1000 л

+ 40 %

В резултат, наблюдаваме следното изменение на крайните цени на коментираното в изявленията на превозвачите дизелово гориво:

Цена

Ноември 2006

Ноември 2008

Изменение

Цена на едро ДГ без акциз и ДДС

825 лв/1000 л

979 лв/1000 л

+ 19%

Крайна цена на едро ДГ /с включен акциз и ДДС/

1506 лв/1000 л

1894,80 лв/1000 л

+ 26%

Цена на дребно ДГ

1, 62 лв/литър

2,05 лв/литър

+ 27%

Както се вижда от горните данни, основната причина за по-високата крайна цена на дизеловото гориво е предприетото изпреварващо покачване на акцизите – от 1 януари 2007 г. двойно над предвидения график, и отново от 1 януари 2008 г.

Въпреки че размерът на печалбата по принцип представлява търговска тайна на всяка компания, все пак бихме желали да подчертаем, че в момента чистата печалба на литър дизелово гориво е максимално свита и резервът за по-нататъшното й свиване е нулев. Сравнението на производствените цени и цените на дребно показва, че „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” като производител и „ЛУКОЙЛ-България” като дистрибутор са направили всичко необходимо, за да компенсират влиянието на фактора „Данъци и акцизи”, който формира почти половината от крайната цена на дизела, и да поддържат изгодни за потребителя крайни цени, и то за сметка на търговската си печалба.

В резултат, в момента България е с най-ниската цена на дизеловото гориво в Европейския съюз както посочват и официалните данни на Европейската комисия.

http://energy.eu/#prices

* DarikFinance.bg помества пълния текст на съобщението на Лукойл, както и предоставения от тях линк със стойностите на горивата в страните от ЕС.