Фрагменти от договора за концесията на Софийска вода, които илюстрират как чуждестранният акционер се е презастраховал да не изгуби от инвестицията си у нас, за сметка на потребителите, изнесе в блога си общинският съветник Георги Кадиев. В предизборната ситуация въпросът за евентуалното разтрогване на договора с Веолия вода вече бе повдиган, още повече, че концесионерът поиска значително увеличение на цената на водата в столицата.

 

Договорът за приватизация е сключен първоначално с британската Юнайтед Ютилитис, но в последствие концесията бе прехвърлена на Веолия вода. Кадиев обръща внимание, че според точка в договора, при неговото прекратяване, дори при изтичане на срока му, се изплащат на фирмата-собственик всички дължими разходи, но освен тях и разходи за демобилизация и „всички други разумни разходи, направени от изпълнителя при изпълнение на изискванията на концесионера”.

 

Това на практика означава всички разходи за консултации, за обучения, технически услуги. Това, което плащаме с цената на водата е, за да се извършат тези дейности, но очевидно при прекратяването на договора, ще трябва да ги плащаме отново, коментира Кадиев.

 

Той посочва още, че всяка година на дружеството се дължи такса от $ 250 хил. само защото е страна по договора. Размерът на тази такса се актуализира с индекса на цените в САЩ.

 

 

Източник на снимката: kadiev.bg

 

В цитирания от Кадиев член 7.1 от договора се казва, че на ръководството на собственика, на консултанти, представители и съветници „не се търси отговорност за вреди и не са отговорни пред концесионера за извършеното от тях действие или бездействие”. Това буди опасения, че те могат напълно безнаказано да не си свършат работата като съветници или директори, да донесат вреди на дружеството и да не носят никаква отговорност за действията си, коментира общинският съветник.

 

Той допълва, че договорът е сключен по британското законодателство и в случай на спорове, те ще бъдат решавани в Англия, а не от местните магистрати.

 

Георги Кадиев е редовен източник на подобни сензации, които разкриват злоупотреби в ютилити компании и общински фирми. През февруари общинският съветник уличи шефа на Софийски имоти, че си пазарувал артикули като тиган, дрехи и алкохол за сметка на дружеството, което доведе до уволнението му.