Международната агенция по енергетика ревизира в посоката нагоре прогнозите си за глобалното търсене на петрол.

В изявление от днес, организацията посочва, че окачва ръст на търсенето с 50 хил. барела дневно през тази година заради по-добрите от очакваното данни за състоянието на икономиката, които се появиха през месеците юни и юли.

Прогнозите за 2011 година обаче остават непроменени. В момента се смята, че глобалното търсене на петрол е в рамките на 86.6 млн. барела дневно, а през 2011 година то ще достигне до 87.9 млн. барела дневно.

Международната енергийна агенция обръща внимание на значителния риск от застой, който съществува за световната икономика.

Прогнозите на МАЕ се доближават до тези, които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие направи. Според нейните очаквания търсенето на петрол ще се покачва с 60 хил. барела дневно през 2010 и 2011 година най-вече заради по-добрите резултати в Северна Америка. MarketWatch