Максималната цена за акция в проведения днес аукцион за 20% от капитала на Ломско пиво АД е 4.25 лв., а минималната - 3.61 лв. за акция. Средната цена, по която се класират пазарните поръчки е 3.78 лв. за акция. На цена от 4 лв. бяха купени 250 хил. акции.

Днес бяха продадени общо 83 4950 ценни книги на пивоварната, а непродаденио останаха 65 хил. акции.

Общата стойност на класиранит поръчки бе за 3.158 млн. лв.

Чрез смесен закрит аукцион днес бяха предложени 20% от капитала на Ломско пиво АД. Минималната цена за акция в търга беше 3.5 лв.Оферти за участие в търга се подаваха от 9:30 до 11 часа. Продавач на тезси 20% е АгроИнвест Инженеринг АД, който е мажоритарен собственик на пивоварната.