Голяма част от антикризисните мерки на правителството всъщност са прокризисни, заяви в Хасково депутатът от БСП Емилия Масларова. Тя каза, че те ще имат един дългосрочен негативен ефект, тъй като ще създадат дисбаланс, както в социално, така и в икономическо отношение в страната.

Ние смятаме, че на първо място те ще доведат до отлив на инвеститори в България, поради непрекъснатата смяна на визията как ще се развива българската икономика, какви ще бъдат преференциите или ангажиментите на икономическите субекти, каза тя.

Масларова предрече още и отлив на висококвалифицирани кадри от страната и добави, че чрез мерките на правителството се създават предпоставки за развиване на корупционни схеми.