Медика АД ще разпредели по 3 лева дивидент на акция, става ясно от съобщение, представано в сайта на БФБ-София. Решението е взето на проведено общо събрание на акционерите на компанията, след предложение от страна на Огнян Донев, който е акционер в дружеството.

Първоначалният проект за решение предвиждаше брутен дивидент на акция в размер на 1 лев.

На събранието е взето и решение за увеличаване на акционерният капитал от 335 623 на 10 068 690 лв. чрез издаване на 9 733 067 броя акции с номинал 1 лев. Това ще стане със собствени средства, уточняват от дружеството. 

Управителният съвет на Медика АД е бил увластен да сключи договор със Софарма АД за изработване на лекарства под търговски марки на Софарма АД, както и със Софарма Трейдинг за продажба на продукция. Стойността на договорите е съответно 20 млн. лева и 2 млн. лева без ДДС.