Някои от инвеститорите в правителствен дълг ще изгубят вземанията си – посочил е в доклад изпълнителният директор на Лондонският клон на финансовата компания Морган Стенли. Според Арно Маре, въпросът е не дали правителствата ще се отметнат от задълженията си, а от кои точно задължения ще се отметнат и каква форма ще приемат държавните фалити.

Кризата на държавния дълг е глобална и не е приключила – уточнил е финансистът. По-добра картина за финансовото състояние на различните страни дават демографските тенденции, а не съотношението дълг / БВП. От възрастовата структура на населението зависи какъв доход ще получават правителствата в бъдеще, за да могат да облсужват дълга си.

Спрямо размера на БВП, правителственият дълг на САЩ е 53%, тоест един от най-ниските в развития свят. Но същевременно изчислен като процент от приходите в хазната, държавният дълг на Щатите възлиза на 358%. Италия има съотношение дълг / БВП в размер на 116%, което е сред най-неблагоприятните сред богатите страни. Но показателят за италия се влошава до 188 като съотношение на дълга спрямо правителствените приходи.

Правителствата, вместо да пропускат плащания по главници и лихви, вероятно ще изберат някаква форма на мек фалит, счита Маре. За целта ще се девалвират валути и ще се отпуска юздата на инфлацията, или пък кредиторите ще бъдат принуждавани да се задоволят с по-малки плащания.

Директни държавни фалити в някои от развитите страни са много малко вероятно събитие, но е възможен финансов натиск от страна на правителствата върху инвеститорите в дълг.

Според финансиста, повторното завръщане на рецесията /и свързаната с това дефлационна тенденция/ няма да направи изводите му невалидни, напротив. В този сценарий приходите на правителствата от данъци ще продължат да намаляват и рискът за притежателите на държавен дълг дори ще нарасне.

Макар да не е посочил кои точно държави са заплашени от фалит, Маре изтъква, че днес сме свидетели на изключително силен конфликт между интересите на притежателите на държавни облигации и интересите на другите „акционери“ в държавата, например пенсионерите. Bloomberg