Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев, смята, че фондът за ранно пенсиониране, който ще се създаде в НОИ и към който ще се прехвърлят активите на професионалните пенсионни фондове, ще бъде неустойчив.

В момента в професионалните пенсионни фондове има 496 млн. лв., в това число и положителната доходност, която е близо 100 млн. лв. от началото на създаването на пенсионните фондове. Трябва да се прибави и сумата, в целия период  в НОИ са преведени 98 млн. лв., от които 16 млн. лв. доходност, тоест това е резултатът от управлението, съобщи Абаджиев.

От прехвърлянето на активите на професионалните пенсионни фондове в НОИ ще пострадат хората, на които ще им се вземат парите, които капка по капка са събирани десет години и са управлявани десет години по най-високите международни стандарти, от институции, които са създадени специално за тази цел. Ще пострадат и тези над 3 млн. души, които са в универсалните пенсионни фондове, защото те вече ще потребяват тази отрицателна доходност и това, което се срива на пазара, коментира той.  

Осигурителният институт няма нужния потенциал да управлява изобщо такива фондове, нещо повече – да отговаря на всички изисквания, които в момента има към пенсионно-осигурителните фондове от капиталовите стълбове, коментира Абаджиев. Пенсионно-осигурителните дружества се готвят и продължават да укрепват своя потенциал повече от десет години, припомни той.

Абаджиев зададе и въпроса как с преместването на средствата в друга институция, която по думите му не е готова за това, те ще се управляват по-добре.

Управителят на НОИ Христина Митрева каза, че професионалните пенсионни фондове са управлявани добре.