Производството на електроенергия през април се е свило с 16.8% на месечна база, до 3 104 ГВтч, благодарение на мерките на Електроенергийния системен оператор за ограничаване на продукцията най-вече от мощностите, ползващи възобновяеми енергийни източници.

 

Данните на НСИ показват и че доставките на ток се понижават с 16.7%, до 2 701 Гвтч.

 

Значителната разлика между обемът на производството и доставките показва наличието на свободен капацитет в системата.

 

Въпреки понижението спрямо март, на годишна база, т.е. спрямо април 2012 г. производството, на електроенергия се увеличава с 12.8%, а доставките нарастват с 6.5%.