Финансовото министерство ще върне в държавния бюджет за 2009 г. сумата от 8 210 478 лв., съобщиха от ведомството. Средства, които ще бъдат върнати в бюджета, са от икономии във фонд „Работна заплата”, осигурителни вноски, текущи трансфери, капиталови разходи и други разходи на институцията.

По време на криза всеки лев е важен. Затова Министерството на финансите връща в бюджета икономията, която е направило, каза министърът на финансите Симеон Дянков.

В началото на мандата си правителството предприе спешни мерки за ограничаване на разходите с оглед последствията от световната финансова криза върху икономиката на страната и очертаващия се голям бюджетен дефицит. Предприетите мерки за стабилизиране на фискалната позиция дадоха резултати, а изпреварващият темп на нарастване на разходите в края на мандата на предходното правителство е преодолян. Като доказателство за това най-голямата рейтингова компания Standard and Poor’s ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна.