Заместник-финансовият министър г-н Кирил Желев се срещна с ръководството на Националната агенция за приходите, съобщиха от ведомството.
На срещата той е изразил подкрепата на Министерство на финансите и увереността си в почтеността на служителите на агенцията. Желев допълни, че не бива да се допуска дестабилизация в системата на приходната администрация и че ръководството на НАП трябва да предприеме всички необходими мерки за нормалното протичане на работния процес в агенцията.

Според заместник-финансовия министър всички служители на НАП трябва да съумеят да защитят обществения интерес, а именно да изпълнят приходната част на бюджет 2009. Според Кирил Желев икономическата целесъобразност диктува, че НАП не трябва да допуска забавяне на възстановяване на данък добавена стойност на коректните фирми, тъй като в момента съществува подобен риск. В същото време трябва да се засилят и действията срещу некоректните дружества. Затова според заместник-финансовия министър в борбата срещу данъчните престъпления, органите по приходите трябва да засилят координацията си с Агенция "Митници”, МВР, прокуратурата и Държавна агенция „Национална сигурност”.

"Готов съм да дам своята подкрепа на служителите на НАП, разчитам на вашата честност и почтеност, както и на уменията ви да работите в трудни условия. Уверявам ви, че МФ стои зад всички честни служители, както и зад ръководството на НАП”, заяви в края на срещата Кирил Желев.