Националният съвет за тристранно сътрудничество не е заседавал от повече от два месеца, а през това време Министерски съвет и Народно събрание приемат важни нормативни актове. Това каза пред Агенция „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Тези нормативни актове са в сферата на дейност на Националния съвет за тристранно сътрудничество и изискват от националното и международно законодателство да бъдат предварително обсъдени в тристранния формат”, посочи Велев.

По думите му всички въпроси, които касаят трудовоправни и непосредствено свързани с тях отношения, както и въпросите, свързани с жизненото равнище и осигурителните отношения в държавата, са задължителни за обсъждане в тристранния формат преди да бъдат внесени в Министерски съвет или в Народното събрание.

„Ако отделен народен представител, който има законодателна инициатива, внесе законопроект и той е в тази сфера, то тогава съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по такива законопроекти председателят на водещата комисия изисква становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това също не се прави и крещящ пример за това е промяната в Кодекса за социалното осигуряване, която променя пенсионния модел у нас. От обявяването до приемането ѝ бяха изминали 5 дни, в които се осъществи целият законодателен процес, без да бъде обсъден със социалните партньори, работодателите и синдикатите в тристранен формат”, посочи председателят на АИКБ.

„Подписвайки едно съглашателство с правителството не се чуха аргументите на работодатели. Може би не биха ги подписали, ако беше станало. Това не е единственият пример. Постановлението на МС за определяне на минималната работна заплата за тази година също не беше обсъдено в НСТС. Специално за това постановление работодателските организации ще го обжалват по съдебен път във Върховния административен съд”, допъни Васил Велев.