Минималната работна заплата се увеличава от 270 на 290 лева от 1-ви май догодина, реши правителството.

Работници без трудов договор ще плащат глоба в размер на трикратната стойност на социалните и здравните осигуровки, дължими за минималния праг на съответната икономическа длъжност, на която работи лицето. Това реши правителството, като прие промени в Кодекса на труда.

Приетият законопроект регламентира и новите изисквания за представителност на работодателските и синдикалните организации. Едно от тях е работодателските организации да имат минимум 100 хиляди членове, а синдикалните - минимум 75 хиляди души членска маса.