Изминалата седмица бе разнопосочна за индексите и компаниите на Българска фондова борса, но борсовите измерители все пак успяха да запишат минимални ръстове. Общата пазарна капитализация достигна 11 127 837 271.45 лв. Повишенията на измерителите на седмична база са както следва:

SOFIX       +1.66% до 377.65 пункта

BG-40       +1.51% до 104.83 пункта

BGREIT     +0.32% до 39.74 пункта

BGTR-30   +0.29% до 281.74 пункта

През седмицата стана ясно, че консолидираната печалба на Албена за 2008 г. пада с 38% и е в размер на 13.235 млн. Въпреки това ръстът за седмицата на пазарната капитализация на дружеството се покачи с 11.03% до 28.7 лв. за акция. Само в петък дяловете на компанията скочиха с повече от 14%.

Сред печелившите за последните пет дни попадат банковите институции, които заедно с Химимпорт бяха сред двигателите на седмичния ръст. Корпоративна търговска банка добави 1.18%, Централна кооперативна банка е нагоре с 0.71%, а Първа Инвестиционна Банка се покачи с 1.76%. Най-голямо повишение сред банковите институции регистрира Българо-Американска Кредитна Банка - 2.71% до 13.25 лв. за лот.

Химимпорт е най-ликвидното дружетсво за седмицата и допринесе за голяма част от оборота по време на търговските сесии. Дяловете на дружеството поскъпнаха с 2.22% до 2.30 лв. за една ценна книга.

Дружествата със специална инвестиционна цел също приключиха в зелено. ФеърПлей Пропъртис добави цели 9.38%, а Адванс Терафонд е нагоре с 3.09%. Дяловете на Фонд за недвижими имоти България останаха без промяна на стойността си от миналата седмица - 0.75 лв. за лот. В червено приключи Елана Фонд за Земеделска Земя, като понижението е 1.12%.

С ръст приключиха още Софарма /+2.12%/ и Синергон Холдинг /+1.28%/.

Инфраструктурните компании се радваха на интереса на инвеститорите тази седмица, но въпреки това отчетоха спадове над 1.5%. Най-сериозно поевтиняха акциите на Трейс груп холд - 4.76% до точно 50 лв. за лот. Холдинг Пътища изтри 2.33% от пазарната си капитализация, а Мостстрой изгуби 1.65%.

Монбат също приключи седмицата със спад, но той е минимален - 0.12% до 4.84 лв. за ценна книга. Загуби около 5% регистрираха Петрол /-5.50%/ и Енемона /-4.58%/.