Броят на първоначалните молби за помощи при безработица в Съединените щати през миналата седмица отчита ръст, но значително по-малък от очакваното от анализаторите.

Според данните на Министерството на труда на САЩ, за периода броят на първоначалните молби за помощи при безработица се повишава с 1 000 броя до общо 434 000 при прогнози за ръст до нива между 439 000 – 447 000.

Броят на лицата, които продължително получават помощи се понижава през миналата седмица със 179 000 до 4.8 млн. души.