До 50 на сто от просрочените държавни задължения към фирмите ще бъдат изплатени до края на март, съобщиха от финансовото министерство.

Ангажимент за това е поет по отношение на задълженията на Министерството на отбраната и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Все още няма съгласие от страна на МТСП за прилагане на договорената с останалите две министерства схема.

Продължава процесът на договаряне с фирмите изпълнители по договори с МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура”. Към момента от страна на Министерството на финансите са сключени споразумения с 22 фирми в това число холдингови групи и консорциуми за около 90 млн. лв.

Всички забавени плащания към 31 декември миналата година се оценяват на около 600 млн. лв. Над 90 на сто от тях са към строителни фирми.