Комисията за разглеждане и оценяване на офертите на участниците в откритата процедура с предмет „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари“ е допуснала техническа грешка при разглеждането на документите на кандидатите.

Това съобщиха от Министерството на туризма във връзка с публикувана информация в БГНЕС, касаеща провеждането на открита процедура с предмет „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари“.

В резултат документите на една от фирмите-участници в процедурата не са били разгледани и оценени в процеса на работата на комисията, а вместо тях комисията е вписала оценка на друг кандидат за когото са били констатирани нарушения.

Във вчерашното заседание на комисията се е установил въпросният пропуск, като Комисията продължи работата си, позовавайки се на член 36а от Закона за обществените поръчки.

Комисията писмено ще протоколира резултатите от вчерашното си заседание и ще ги внесе пред възложителя, за да бъдат дадат писмени указания за отстраняване на допуснатата техническа грешка.