Управителят на НОИ Христина Митрева смята, че бизнесът няма основание да даде законовите промени за прехвърляне активите на професионалните пенсионни фондове към НОИ на съд. При реализирането на тази идея няма да има нарушаване на индивидуални права и нарушение на Конституцията, изрази мнение Митрева в предаването „Кой говори" по Дарик. Вчера работодателски организации се заканиха да сезират Конституционния съд, ако промените в Кодекса за социално осигуряване станат факт, тъй като според тях при осъществяването им ще се наруши основният закон.

Христина Митрева заяви, че и досега, по действащото законодателство има 43 500 категорийни работници, които са имали индивидуални партиди в професионални пенсионни фондове, но поради това, че не са натрупани достатъчно средства, те се пенсионират и започват да получават ранна пенсия от солидарния стълб, така че според нея няма нарушение на Конституцията.

Митрева обясни, че става дума на индивидуални партиди, а не за лични сметки на категорийните работници в професионалните пенсионни фондове. „Не са лични сметки, защото няма лично участие на хората с осигурителни вноски за тяхна сметка. Трябва да се прави разлика между професионалните пенсионни фондове, където вноските са за сметка на работодателя, по-скоро на предприятието. Това са предвидени средства както за фонд Работна заплата, така и за осигурителни вноски", коментира Митрева.

„Ние не вземаме парите. Те са на хората и ще останат на хората. Те няма да влязат в общия кюп, в общия фонд Пенсии. Те остават в отделен фонд за ранно пенсиониране и тези средства ще се ползват единствено и само за хората, които отговарят на условията за ранно пенсиониране. Това е дългосрочна стратегия", категорична бе Митрева. Тя допълни, че правото за наследяване на средствата в индивидуалната партиди на работниците също няма да се наруши. Когато човек почине, ако той е получавал пенсия, наследниците имат право на наследствена пенсия. Така ще бъде. И ако той е бил пенсионер и от партидата му ще се ползва остатъкът, защото той, щом е пенсионер, е ползвал част от средствата. На наследниците се дава това, което остава от неговата партида. Ако са останали 1000 лв. по партидата, наследниците това ще получат. Докато ако пенсията се плаща от този фонд за ранно пенсиониране, това е една гарантирана наследствена пенсия, която няма да зависи от остатъка в партидата, обясни управителят на НОИ.

Председателят на КНСБ Пламен Димитров изрази мнение, че към настоящия момент проблемът с ранното пенсиониране може да бъде решен устойчиво единствено и само по начина, по който се предлага.

Христина Митрева коментира, че би се радвала да се направи ревизия на НОИ. „Нека се направи и нека се оповести, защото НОИ беше първата институция, която започна да събира вноските, да ги разпределя да прави служебното разпределение, да показва кои са некоректните работодатели. Сега дейността се извършва от НАП", припомни тя.