Шефовете с дългогодишен професионален опит имат повече умения от младите си колеги, "новаците" обаче са по-добри поне в две насоки, сочат резултатите от проучване на германското икономическо списание "Мениджър магацин", цитирано от БТА.

Голяма част от младите ръководители се нуждаят от учудващо малко време, за да развият ръководни умения. Уменията на шефовете от старото и новото поколение като цяло не показват големи разлики, установява изданието след проучване, в което участват 150 000 души.

"Старите" шефове имат значително предимство при практическите умения и общата способност да ръководят екип. "Дългогодишните мениджъри имат съкровище от натрупан опит, който, разбира се, им помага при самостоятелното разрешаване на проблемите", отбелязва експертът Клаус-Петер Гушурст. Правилният усет за насърчаване на членовете на екипа също е качество, което се развива с възрастта, тъй като колкото по-малко внимание трябва да отделя мениджърът на самоорганизацията си, толкова по-интензивно може да се посвети на процесите в екипа.

Младите ръководители обаче се справят по-добре с несигурността и с непостоянството на бизнес средата. В тези две насоки ръководителите под 40 години с максимум 5 години ръководен опит изпреварват по-възрастните си колеги. "Докато много от опитните ръководители са се включили в корпоративната среда при стабилната икономика на 90-те години, "новаците" носят белезите от възходите и паденията, настъпили през новото хилядолетие", посочва експертът.

Тези сътресения са научили младите шефове да не използват шаблонни решения на проблемите, почерпани от собствения им опит, а да търсят възможности да научат нещо ново. Има и "ефект на поколението" - с нарастването на рутината мениджърите са склонни да преценяват ситуациите според собствения си опит, данякъде без да разбират, че всъщност е необходимо изцяло ново решение.

Бързите промени в икономиката през изминалото десетилетие обаче имат и негативни последици - много ръководители вече не могат да включват дългосрочните тенденции в плановете си. Поради тази причина бизнес плановете в повечето компании обхващат, в най-добрия случай, не повече от три години, заключава изданието.