Днес от Еврохолд България съобщиха, че Старком Холдинг е намалил дяловото си участие в групата от 72 568 147 (66.79%) до 70 742 946 броя права на глас в общото събрание на дружеството, което представлява дялово участие в размер на 65.11% от общия брой права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

В друг доклад, публикуван на страницата на БФБ, от групата отичат, че автомобилният им холдинг Авто Юнион е регистрирал ръст от 24.2% през месец май 2011 г. с 221 реализирани продажби спрямо 178 за същия месец на миналата година.

 

С пазарен дял от 12.3% Авто Юнион заема второ място сред автодилърите на българския пазар за месеца.

 

С най-голям принос за общия резултат на групата са Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с общо 91 продажби, следвани от Каргоекспрес и Булвария (Opel,Chevrolet) - общо 67 броя.

 

Ауто Италия (FIAT, Lancia) и Стар Моторс (Mazda) – съответно с 32 и 30 продадени автомобила.

 

Пазарът на леки и лекотоварни автомобили в България продължава тенденцията на възстановяване, започнала през м. ноември 2010 като регистрира ръст от 16.8% с 1798 продажби за м. май на настоящата година спрямо 1539 през м. май 2010 година.

 

Застрахователното дружество Евроинс отчита 7.5% ръст в общия премиен приход за месеца с резултат по този показател в размер на 6.294 милиона лева спрямо 5.856 милиона лева за май миналата година.

 

Това е най-високият месечен ръст, постигнат от застрахователното дружество

от началото на годината.

 

Реализираният премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”(ГО) за периода е в размер на 2.95 милиона лева спрямо 1.7 милиона лева за май 2010 година, което представлява ръст от 73%.

 

Броят застрахователни полици по ГО се е повишил с 52% спрямо миналата година като достига 12.9 хиляди броя. Средната цена е нараснала с 14.2% до 229 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 30.5% за месеца и 34.3% с натрупване от началото на годината.

 

Премийният приход от началото на годината е 28.32 млн. лева спрямо 28.11 млн. лева за първите пет месеца на миналата година като компанията отбелязва минимален ръст от 0.75%.