Telekom Austria Group няма практика да листва дъщерните си дружества на местните капиталови пазари, обясни пред Darikfinance.bg във Виена Йозеф Винацер главен изпълнителен директор на Мобилтел. Така той обясни причината поради която, компанията няма да се търгува на фондовия пазар. Винацер даде пример с Гърция, където и ОТЕ и COSMOTE са листвани на борсата, което затруднява управлението на компаниите. Подобна практика намалява гъвкавостта на управление, поясни Винацер. Той уточни, че в такива случаи става много трудна връзката с инвеститорите, а също и добрата защита на миноритарните акционери. Не винаги интересите на миноритарните акционери съвпадат с инвеститорите на ценни книжа на съответната компания, коментира главният изпълнителен директор на Мобилтел. Това са основните причини, поради които Telekom Austria няма практика да листва дъщерните си дружества на местните пазари.

През 2007 г. акциите на Telekom Austria на борсата във Виена са загубили 8.4% от стойността си до 1.09 ? за акция. Групата най-вероятно ще раздаде дивидент от 75 евроцента за 2007 г. Решението ще бъде взето през май. Отчетената печалба за 2007 г. възлиза на 1.854 млрд. евро, което е с 3% по-малко от 2006 г. поради по-ниския принос на местния пазар и достигнатото дъно в цените на мобилните услуги на местния пазар, които са най-ниските в цяла Европа. Telekom Austria има компании в Сърбия, Македония и Беларус и планира да участва в приватизацията на телекома на Босна и Херцеговина през 2008г. Инвестиции в Косово не се предвиждат, макар че обявилата независимост област присъства на инвестиционната карта на Групата в Югоизточна Европа.