Броят на подадените нови молби за помощи при безработица в САЩ миналата седмица е паднал до 570 000, дългосрочно безработните американци са намалели до най-ниските стойности от април 2009 година.

Анализатори анкетирани от Reuters очакваха броят на новите молби да падне до 565 000 от 580 000. Дългосрочните молби за помощи са паднали до 6.252 млн., което е най-ниското ниво от седмицата приключваща на 4 април, когато бяха 6.045 млн.

Друг показател, който може да се приеме като знак за подобряващите се условия на пазара на труда в Щатите, средните цифри за последните четири месеца показват спад на новите молби от 571 000 до 566 250.

Програмата Кеш срещу брички, която имаше за цел да запази или създаде нови работни места в автомобилна индустрия, е постигнала твърде малко за работниците в Мичиган по средата на месеца. През седмицата завършваща на 15 август, ръстът на хората подали нови молби за помощи в щата е 4 068, като всички те са от автомобилната индустрия. Reuters