Монбат АД отпусна вътрешен заем на дъщерното си дружество Монбат, град Инджия, Сърбия, в размер на 1 млн. евро. Срокът на издължаване е 31 декември 2009 година при 8% годишна лихва. Средствата се отпускат целево за закупуването на заводско оборудване и въвеждането му в експлоатация. Решението за кредитирането е взето на Управителен съвет на Монбат АД вчера.

В системата на компанията работят още дъщерните дружества Старт АД-Добрич и Монбат Рисайклинг, Румъния. Главните производствени мощности се намират в град Монтана, северозападна България, като заводът е оборудван със съвременни монтажни линии и формовъчни цехове за различните произвеждани типове батерии. МОНБАТ разполага и със собствен завод за рециклиране на батерии и оловни отпадъци.

В днешната търговия акциите на компанията поскъпват с 8.49% до 23.14 лева при прехвърлени през първия половин час на сесията 1496 ценни книжа.