Монбат АД е сключило договор с Корпоративна търговска банка АД за кредит в размер на 3.45 млн. евро, съобщи БФБ-София.

Решението е взето от Управителният съвет на Монбат АД на 26 ноември 2007 г.

Кредитът е предоставен за срок от 6 месеца и ще се използва за закупуване на суровини за производството. Срокът на издължаване е до 23 май 2008 г.

Монбат АД предоставя като обезпечения по договора за заем залог на вземания по открити сметки в Корпоративна търговска банка и особен залог върху стойността на закупуните с банковия заем суровини, както и върху произведените с тях незавършено производство и готова продукция.

От Монбат АД планират нетната печалба през 2009 г. да достигне 23.517 млн. евро