Общо 80 800 акции е изкупил Монбат АД при втората процедура по обратно изкупуване на собствени книжа. Тя стартира на 15 септември, като постигнатата средна изкупна цена за цитиранот околичество е 10.29 лева за лот.

Заради кризисната ситуация на международните финансови пазари, включително и на Българска фондова борса, дружеството коригира за втори път параметрите, при които ще извършва обратното изкупуване.

Считано от 16 октомври, четвъртък, минималната цена на обратно изкупуване на остатъка от планувания брой акции /34 580 лота/ се коригира на 6.00 лева.

В Днешната сесия се прехвърлиха 28 539 ценни книги на дружеството, които преминаха на средна цена от 6.78 лв. средно за лот, което е покачване с 12.27%.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.