Седма процедура по обратно изкупуване на акции стартира Монбат от днес, 18 март 2010 г., съобщиха от дружеството чрез сайта на Българската фондова борса /БФБ/.

По настоящата процедура на обратно изкупуване подлежат до 2.70% регистрирания капитал, или 1 053 000 лота, уточняват от завода за акумулатори.

Определена е минимална цена от 5.50 лева, а максималната ще бъде 8 лева. В зависимост от пазарните условия тази цена може да бъде променяна, допълват от дружеството.

Крайният срок за извършване на обратното изкупуване, както и заплащането на изкупените акции, е 15 юни 2010 г.

В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 1 053 000 броя акции преди крайния срок, настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.  В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции Управителният съвет може да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции, уточняват от Монбат.

Избраният от Монбат инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването е БенчМарк Финанс.