По-лоши от очакваните резултати за Q2 публикува Morgan Stanley. Финансовата институция записва трето подред тримесечие на загуба свързана с изплащането на държавния заем взет преди месеци и новата подобрена счетоводна система за отчитане на дълговите ценни книжа на компанията.

Резултатите са в остър контраст с тези на съперника Goldman Sachs Group Inc. публикувани миналата седмица. В ранната търговия акциите на Morgan Stanley изгубиха малко под процент.

Загубата е в размер на $ 1.26 млрд. или $ 1.10 на акция сравнено с печалба от $ 1.1 млрд. или $ 1.02 на акция година по-рано. Приходите също отчитат спад - 11% до $ 5.4 млрд.

Главният финансов мениджър Колм Келхер заяви, че от финансовата институция не са удовлетворени от реализираните приходи и управлението на активите. По време на периода базираната в Ню Йорк банка върна $ 10 млрд. на правителството, от които близо $ 850 млн. са еднократна такса. Също така беше сключена и сделката за Smith Barney - подразделението на CitiGroup Inc. Bloomberg