С нетна загуба в размер на 256 хил. лв. към полугодието се движи Мостстрой АД. Това показват данните в консолидирания отчет, представен в БФБ.

За сравнение, на същата контрола година по-рано, дружеството е било на загуба от 364 хил. лв., което е показателно за стопяване на отрицателния финансов резултат през настоящата година.

В същото време са спаднали приходите от дейността. При 14.359 млн. лв. за шестмесечието на 2007 година, към края на юли Мостстрой АД е реализирал продажби за 9.794 млн. лв., което е  намаление с 32%  по този показател.

Мостстрой АД е една от трите български компании, които според експерти имат шанс да се конкурират с чуждестранни пътни строители за първия лот от Автомагистрала Тракия от Стара загора до Нова загора /близо 32 км/.

Обявата за търга бе публикувана на 13 август в официалния журнал на Европейския съюз от името на новата структура Национална агенция „Пътна инфраструктура”.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.