/Допълнена информация/

От днес / 23 януари / Българската фондова борса временно преустанови ползването на допълнителния модул „Client Portfolio“ към системата COBOS.

Причината е повишената търговска активност чрез  COBOS и с оглед избягване на евентуални технически проблеми в работата на системата, които биха могли да произлязат от генерирането на множество събития в началото на търговската сесия, съобщава БФБ-София. Към настоящия момент това е необходимо за гарантиране на основната функционалност на системата COBOS, а именно дистанционното подаване на поръчки.

С допълнително съобщение на сайта на борсата абонатите ще бъдат уведомени за активирането на допълнителния модул.

Инвестиционните посредници още снощи предупредиха клиентите си за забавянето на поръчките. От ИП „Бенчмарк Финанс”, както и от ИП „ЕЛАНА Трейдинг” се аргументират, че забавянето ще бъде заради необходимостта от своевременни проверки. Нужната ръчна проверка на параметрите на всяка подадена поръчка значително ще увеличи времето за потвърждаването на заявките.

Друг проблем, който може да възникне, освен забавянето, е хипотезата, при която клиентът може да продаде акции, които не притежава, защото не вижда ценните книжа в портфейла си. При това положение казусът може да стане още по-сложен, ако купувачът от своя страна продаде акциите, които преди това продавачът е продал, но не е притежавал. Заради това сделките може да се забавят още повече, а тогава се създава и много голям системен риск.