Може ли Европейската централна банка да фалира? Дали политическата воля, която стои зад създаването й, може да гарантира съществуването на банката, която както и нормалните банки, трупа загуби от нестихващата дългова криза в Европа?

Тези въпроси си задава журналистът от The Trumpet Крейг Милър, който поглежда върху темата от гледната точка на Великобритания. До тук страната е задължена да помогне на Португалия с 4.4 млрд. паунда. Наред с това обаче като една от 17-те държави-акционери след Маастрихтското споразумение, тя ще трябва да гарантира стабилността на ЕЦБ. Така страхът на британците е, че може да им се наложи да продължат да плащат дълговете и загубите на другите, като този път освен на цели държави, да трябва да се помага и на централната банка на Европа.

През миналата седмица анализатор от JP Morgan пресметна, че ЕЦБ има експозиции в гръцки дълг за € 200 млрд. Към този момент банката губи € 40 млрд. само от инвестициите си в гръцки облигации.

Това е очаквано, като се има предвид, че централната банка на еврозоната провежда политика по изкупуване на внушителни количества от държавни ценни книжа, с цел да помогне за успокояване на инвеститорите. Покупките са разбира се от държавите в най-тежко положение като Ирландия, Гърция и Португалия.

В същото време ЕЦБ отказва да признае тези загуби, като настоява, че те са само на хартия. Въпреки това, според журналиста, ако ЕЦБ беше нормална банка като Lehman Brothers или the Royal Bank of Scotland, при тези показатели досега щеше да е банкрутирала.

Ето защо може би не е далновидно да се разчита на 100% на политическата воля, която стои зад еврото, защото в чисто икономически смисъл, нещата не вървят на добре.