Правителството би могло да обмисли вариант за увеличение на минималната работна заплата като допълнителна антикризисна мярка, съобщи социалният министър Емилия Масларова по време на Годишната среща на националните икономически и социални съвети от страните-членки на Европейския съюз и генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет.

Социалният министър отказа да се ангажира с точна цифра за евентуалното увеличение на минималната работна заплата. „Всъщност ако в обществения сектор на минимална заплата са някъде около 46000 души и примерно държавата би могла да си позволи в обществения сектор такава стъпка, то нека не забравяме, че програмите „От социални помощи към заетост”, „В подкрепа на майчинството”, „Помощ за пенсиониране”, целият този национален план е свързан с минималната работна заплата. И в същото време нека не забравяме, че в много дейности и отрасли това затруднява и работодателите, и частния сектор”, каза министърът. На следващото заседание на правителството министър Масларова ще предложи обсъждане на мерки, насочени към нискодоходните социални групи, каквито са българите, получаващи обезщетения за безработица, хората с увреждания, жените в майчинство след първата година. Според нея ограничаването на административните разходи и задържането на работните заплати ще донесе позитив от около половин милиард лева, които могат да се използват за антикризисни мерки.