Новата сграда на Националната агенция за приходите ще бъде построена от акционерно дружество с участието на държавата/под 50%/ и Издателско-полиграфичен комплекс „Родина” АД – София, реши кабинетът. Контролният пакет в ИПК "Родина" държи бившата шефка на тотото Ирена Кръстева.

Държавата няма да участва с финансови средства и съответно това няма да се отрази на бюджета, е мотивът на министрите.

Сградата ще се намира на мястото на рушащата се конструкция на бул. „Цариградско шосе”, като след построяването й дружеството ще бъде обявено в процедура по ликвидация. Така държавата ще придобие собствеността върху новата сграда и поземления имот, върху който е изградена. Правителството очаква към този момент, който не е посочен, пазарната му стойност да надхвърли стойността на апортираните от държавата три сгради.

Всички имоти, които държавата ще апортира в новото дружество, са на стойност над 83 млн. лева. Общият размер на пазарната оценка на недвижимия имот и правото на строеж, което е собственост на ИПК „Родина”, е почти 23 млн. лв. Разликата ще бъде внесена от съучредителя ИПК „Родина” като парична вноска в капитала на съвместното акционерно дружество с държавно участие.

Решението трябваше да бъде гласувано миналия четвъртък. От НДСВ обаче поискаха повече информация за сделката и точката бе отложена.