МВФ публикува заключителния доклад на мисията на фонда в България. Според експертите на МВФ българската икономика изживява понастоящем тежък шок.

Само преди седмица в София приключи редовната консултативна мисия на МВФ. Една от изненадите в заключенията на тази мисия беше значителното занижаване на прогнозата за развитието на българската икономика през 2009 г. Тя се оказа по-ниска дори от вече занижената прогноза в новия доклад на МВФ за световната икономика. Експертите на МВФ вещаят за България негативен икономически ръст.

На базата на нови данни мисията на международната финансова институция стига до заключението, че свиването на българската икономика ще е още по-голямо – минус 3.5%. След завръщането си във Вашингтон екипът на мисията публикува официално заключенията си, в които прогнозата за негативен ръст бе потвърдена.

Според доклада данните за платежния баланс показват, че България изживява изключително тежък икономически шок. Постъпленията на чужди капитали от октомври до април са били само 800 млн. евро. Разликата спрямо предходните пет месеца е огромна – тогава сумата е била 6.1 млрд. евро. Според доклада на МВФ намаляването се дължи поне частично на решението на БНБ от края на 2008 г. да намали задължителните резерви.

За икономическия шок допринасят и ред други фактори. През първите два месеца на тази година износът е намалял с 27%. Рязко надолу върви и потребителското търсене – то е спаднало с 32%. Това поне е намалило дефицита по текущата сметка почти наполовина. Екипът на МВФ открива ясни признаци за това, че икономиката на България вече се свива. Производството е с 23% по-ниско в сравнение със същия период през миналата година. Поръчките са намалели с 35%. Капиталовите постъпления ще намалеят с над 24% в сравнение с 2008 г. /от 33.5% от БВП през 2008 г., на 9.25 от БВП през 2009 г./. Преките чуждестранни инвестиции ще намалеят с 58% в сравнение с 2008 г., и със 75% в сравнение с 2007 г.

Пред най-големи трудности е изправен нефинансовият бизнес сектор. Екипът на МВФ посочва, че секторът е силно задлъжнял, продажбите намаляват, а домашно или външно кредитиране няма. Фирмите ще трябва да уволнят работници, а някои ще фалират, се казва в доклада. България разполага с известно пространство за маневриране, но МВФ напомня колко непредвидима е настоящата криза. Всичко зависи от това какво ще се случва от тук нататък на световните финансови и икономически пазари. БГНЕС