Международният валутен фонд /МВФ/ промени прогнозата си за загубите в резултат на световната финансова криза в глобален план. Според експерти от Фонда загубите ще достигнат над $ 4 трлн. МВФ е достигнала до цифрата от $ 4.054 трлн., след като добавила загубите, свързани с обезценяването на американските финансови активи /$ 2.712 трлн./, на европейските /$ 1.193 трлн./ и на японските /$ 149 трлн./.

Банките ще поемат 61% от тези загуби, докато застрахователи, пенсионни фондове и други небанкови финансови институции останалата част.

Световната финансова система е подложена на много сурово изпитание в момент, когато кризата се разширява към домакинствата, предприятията и банките, както в развитите, така и в развиващите се страни. Стабилизирането на системата остава ключов приоритет, пише в доклада на МВФ озаглавен Доклад за световната финансова стабилност.

Предишната оценка на МВФ взимаше предвид само щатските активи, които възлизат на $ 2.200 трлн. Bloomberg