Правителствата в източна Европа трябва да подобрят банковия си надзор и да намалят разходите, за да предотвратят нов кредитен бум, свързан с излизането от глобалната финансова криза. Това е посочил Бас Бакер, ръководител на поделението на МВФ за източна Европа, в интервю за Bloomberg.

“Важно е да се предотврати образуването на нов кредитен бум“, посочил е Бакер. Страните, където кредитирането беше най-високо в предкризисните години, сега страдат заради най-бавно икономическо възстановяване.

В източна Европа и комунистичексите страни на централна Азия преходът към пазарна икономика беше свързан с ръст на кредитирането, като евтиният кредит помогна да се постигне среден икономически растеж от 5% годишно. Само че регионът сега е в отчаяна нужда за пари, като МВФ към август 2010 г. отпусна за тези страни 70.7 млрд. долара – тоест регионът е най-големият получател на помощите на Фонда.

Политиките за предотвратяване на нови кредитни балони следва да са по-добър банков надзор, включително от местните власти върху чуждестранните банки, опериращи в дадена страна. Също така следва да се намали обемът на кредитите, отпускани в чужди валути, да се намалят правителствените разходи в добри години и да се приложат макроикономически политики, които позволяват ниски лихви – съветва Бакер.

Средният икономически ръст в региона ще е 3.9% тази година и 3.8% през 2011 г. През 2009 г. БВП е намалял с 6%. Тази година Румъния, Хърватия, Черна гора и Латвия ще са в рецесия, а България ще има нулев икономически растеж. Страните от региона, също и България, ще се върнат към положителен растеж през 2011 г., счита МВФ.

Икономическият растеж се движи от износа за западна Европа. Вътрешното търсене е затруднено от висока безработица, падащи заплати и недостиг на кредит.

Кредитирането в региона е спаднало заради високия дял на проблемните кредити, слабо потребителско доверие и високи лихви, казва Бакер. В Украйна, Румъния, Сърбия, Латвия и Литва над 15% от кредитите са били проблемни към края на миналата година. Според Бакер, проблемните кредити скоро ще достигнат пика си, т.е. скоро ще започнат да намаляват. Пикът ще е вероятно през 2011 г., но в страните с рецесия може би ще трябва повече време.

Бакер също така е казал: „Нужно е да се възстанови кредитният ръст. Без ръст на кредита, вътрешното търсене ще остане слабо и съответно и възстановяването ще бъде слабо“.