На 15 декември / събота / стартира вторичната търговия с акциите на Трейс Груп Холд АД, става ясно от съобщение на БФБ-София.

Емисията е в размер на 2.2 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинал от 1 лв. Присвоеният борсов код е TRACE.

В края на октомври дружеството направи IPO, при което бяха записани 200 хил. нови акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност 110.50 лв. Презаписването в IPO-то на компанията достигна рекордните до този момент 1 480 пъти.

Същевременно по-рано днес „Сомони Файненшъл Брокеридж” започна да разпределя депозитарните разписки за акциите от първичното публично предлагане на Трейс Груп Холд АД.

Инвеститорите, които са записали акции чрез инвестиционния посредник, могат да получат разписките си в офиса, в който е подадена поръчката. Инвестиционните посредници ще получат разписките на своите клиенти в офиса на Сомони. Онези участници в IPO-то, които са записали акции през повече от един инвестиционен посредник, могат да получат депозитарна разписка за общото количество акции лично в офиса на Сомони в София, или чрез изрично нотариално заверено пълномощно до един от инвестиционните посредници, чрез които са участвали.

За деветмесечието на годината консолидираната печалба на Трейс Груп Холд АД е в размер на 5 млн. лв.