От 14 до 24 януари тази година на Българска фондова борса ще се проведе 17-ия централизиран публичен търг / ЦПТ /. В рамките на централизирания търг ще се предложат акции от 96 дружества.

На него ще се предложат акции от пет публични дружества – Българска роза-Севтополис АД, Видахим АД, Емка АД, Ломско пиво АД и Тец Марица-3 АД.

От Българска роза-Севтополис АД се предлагат 792 акции с цена 3.34 лв.

На минималната цена от 8.97 лв. ще се продават 482 хил. акции, които предствляват 16.682% от капитала на Видахим АД.

От Емка АД ще се предложат 0.167% от капитала, или 8 964 лота, с минимална цена от 16.59 лв. На инвеститорите ще бъдат предложени само 366 акции от Ломско пиво АД на цена 3.87 лв.

От Тец Марица-3 АД ще бъдат предложени 928 акции, или 0.99% от капитала, с цена 55 лв.