На 23 ноември започва публичното предлагане на дяловете на Адванс IPO Фодн, съобщиха от дружеството. Дяловете на „Адванс IPO Фонд” са деноминирани в евро като минималната инвестиция е 1 дял с номинал 1 евро. Договорният фонд ще изчислява нетната стойност на активите два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък, а цена за обратно изкупуване ще може да се обявява след като активите на фонда надхвърлят 500 000 лева. Считано от тази дата инвеститорите ще могат да купуват дялове на договорния фонд в офисите на управляващото дружество Карол Капитал Мениджмънт.

Адванс IPO Фодн е най-новата колективна инвестиционна схема, управлявана от Карол Капитал Мениджмънт. Фондът е с фокус – инвестиции в първични публични предлагания / IPO / в страните от Централна и Източна Европа. Първоначално фондът възнамерява да инвестира в акции на компании от България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Турция, Гърция, Казахстан, а на един бъдещ етап и в други страни от Централна и Източна Европа като Македония, Черна Гора, бивши съветски републики.

Той е подходящ за широк кръг от инвеститори. В редица страни приоритетен достъп до IPO-та имат институционалните инвеститори, поради което фонд с такъв фокус е подходящ за индивидуални инвеститори, които искат да се възползват от подобни сделки извън рамките на България. От друга страна фондът би бил подходящ и за българските пенсионни фондове, които към настоящия момент нямат право да участват директно в IPO-та.