На блоков сегмент днес бяха прехвърлени 680 хил. акции, представляващи 25.62% от капитала на Неохим АД, стана ясно от съобщение в сайта на борсата.  

Продавач на пакета е Евро ферт АД. Купувач е Еко Тех ООД, като цената на сделката е 1 лев. След прехвърлянето Евро ферт намаялва участието си в капитала на Неохим до 23.69%.

Справка в АПИС показа, че 90% от капитала на Еко Тех ООД са  собственост на Васил Грънчаров, който е член на Съвета на директорите на димитровградския торов завод.

На пода на борсата днес бяха прехвърлени 407 акции на Неохим, като средната цена се покачи с 3.35% до 75.97 лв. за лот.