Да се напише закон за консулантската дейност и да има строг регистър за консултантските фирми предлагат от Българската асоциация на архитектите и инженерите консулатанти /БААИК/. Трябва всеки строеж от първа до пета категория да минава през строителен контрол, за да се сведе до абсолютен минимум незаконното строителство и да се повиши качеството на сградите, в които живеем. Това обясни председателят на асоциацията арх. Марин Бакалов.

Според правилата, към момента оценка за съответствие на консултантите се изисква само за строежи от първа и втора категория. От асоциацията настояват такъв контрол да има за всички категории сгради. Арх. Маринов уточни че в момента контролът върху пета категория строежи – предимно еднофамилни къщи - може да се осъществява от техническия ръководител на проекта.

От браншовата асоциация настояват да се премахне дуализма между общинската администрация и органите на Дирекцията за национален строителен контрол/ДНСК/. Целта е нарушителите да бъдат санкционирани от един контролен орган. Архитект Бакалов уточни, че за последните 11 години са отнети над 50 лиценза на консултантски фирми. Той обясни, че няма рамка, в която да се определи разчера на хонорара на консултантите.